Triệu Phú Voucher 18/01/2024 | Sàn đấu kiến thức FULL SHOW

------------------------

Cùng thử thách kiến thức về chủ đề Văn học với khách mời Saxophonist Hiếu Nghĩa, khách mời sẽ đi tới đâu trong những thử thách của chương trình? Top những khán giả xuất sắc sẽ gọi tên ai? Tất cả sẽ có trong bản re-up của Sàn đấu kiến thức!
Chia sẻ: