Điều khoản dịch vụ

Điều khoản dịch vụ

Trong danh mục: Tin tức

Thời gian : 03/07/2024

Chính sách hoàn huỷ khiếu nại

Chính sách hoàn huỷ - khiếu nại của Tuongtac.tv

Trong danh mục: Tin tức

Thời gian : 03/07/2024

Cách thức thanh toán

Cách thức thanh toán

Trong danh mục: Tin tức

Thời gian : 03/07/2024

Hướng dẫn thanh toán VNPay

Hướng dẫn thanh toán VNPay

Trong danh mục: Tin tức

Thời gian : 03/07/2024

Hướng dẫn sử dụng và hoàn tiền voucher trên toàn quốc

Để sử dụng và được hoàn tiền các bạn làm theo các bước dưới đây:

Trong danh mục: Tin tức

Thời gian : 26/05/2022

Hướng dẫn tham gia các mini game Tương tác

Gameshow “Triệu Phú Voucher" bao gồm nhiều mini game hấp dẫn

Trong danh mục: Tin tức

Thời gian : 26/05/2022